หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ บริการ คุณภาพ ลูกค้าของเรา ข่าวสารและกิจกรรม สมัครงาน ลิงค์หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
3) หม้อแปลงไฟฟ้าแบบพิเศษอื่นๆ
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบมีตัวปรับแรงดันอัตโนมัติ ( Transformer with on load tap changer)

เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่สามารถปรับเปลี่ยนแรงดันได้ในขณะที่จ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติ ไม่ต้องดับไฟเพื่อปรับแทป โดยทั่วไปจะใช้ในกรณีที่การใช้งานของหม้อแปลงต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถที่จะดับไฟเพื่อปรับแรงดันได้ หม้อแปลงจะมีอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันไฟฟ้า เมื่อเกิดแรงดันตกหรือระบบไฟฟ้าไม่เสถียร ตัวปรับแรงดันจะปรับแรงดันโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าด้านที่ต้องการจ่ายออกให้คงที่ ผู้ใช้งานในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ารายย่อยต่างๆ ที่ขายไฟฟ้าให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล แสงอาทิตย์ ลม โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปรับแรงดันอัตโนมัติในการจ่ายไฟฟ้าที่ผลิตเข้าระบบ เพื่อขายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  <<  1 l  2 l 3
© Copyright 2015 All Rights and Reserved As ThaiPatanakit Transformer Co.,Ltd.