หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ บริการ คุณภาพ ลูกค้าของเรา ข่าวสารและกิจกรรม สมัครงาน ลิงค์หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
ลูกค้าของเรา
เมื่อบริษัท เพโทรกรีน จำกัด บริษัทในเครือของมิตรผลกรุ๊ปเพื่อผลิตเอทานอลเพื่อการอุปโภค ต้องการหม้อแปลงชนิดพิเศษแบบ On Load Tap Changer ขนาด 12500 kVA เพื่อการใช้งานในหน่วยงานอำเภอแม่สอด บริษัท ไทยพัฒนกิจ หม้อแปลงไฟฟ้าจำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตและจัดส่งหม้อแปลงดังกล่าวให้ใช้งานเป็นที่เรียบร้อย
บริษัทไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้าจำกัด ได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและหม้อแปลง ไฟฟ้ากับสนามบินสุวรรณภูมิเป็นประจำ ทุกปี
  หม้อแปลง 4000 เควีเอ แบบมีตัวปรับแรงดันอัตโนมัติ ที่ทางบริษัทไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ได้ผลิตให้กับ และติดตั้งที่จังหวัดกำปงจาม ประเทศกัมพูชา
© Copyright 2015 All Rights and Reserved As ThaiPatanakit Transformer Co.,Ltd.