หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ บริการ คุณภาพ ลูกค้าของเรา ข่าวสารและกิจกรรม สมัครงาน ลิงค์หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
เรียนลูกค้าและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยพัฒนกิจ มาโดยตลอด ข้าพเจ้าและทีมงานได้ใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมา ตลอดกว่า 50 ปีเพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพให้กับผู้ใช้ ทุกกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความเชื่อถือและได้รับการรับ รองคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 ประกอบกับการที่เราเป็นบริษัทขนาดกลางที่มีการ จัดการอย่างเหมาะสมทำให้เรามีต้นทุนที่ต่ำกว่า เราสามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วประทับใจโดย ไม่ต้องลดคุณภาพเนื่องจากเราเป็นบริษัทขนาดกลางที่มีการบริหาร จัดการที่กระชับฉับไว จนลูกค้าบอกต่อกันมาโดยตลอด
บำรุง แก้วตระกูลโชติ
ประธานกรรมการ
© Copyright 2015 All Rights and Reserved As ThaiPatanakit Transformer Co.,Ltd.