หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ บริการ คุณภาพ ลูกค้าของเรา ข่าวสารและกิจกรรม สมัครงาน ลิงค์หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
การควบคุมคุณภาพ
บริษัทไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า มีการปรับปรุงการบริหารจัดการ และการผลิตให้กระชับ และทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพ มีอายุใช้งานสูงสุด และการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้หม้อแปลงคุณภาพดีในราคาที่ไม่แพง
การออกแบบ: หม้อแปลงไฟฟ้าไทยพัฒนกิจทุกรุ่นได้รับการออกแบบเพื่อ ตอบสนองต่อการใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทนทานเพื่อการใช้งาน ที่ยาวนาน
คุณภาพวัตถุดิบและการตรวจสอบ: ไทยพัฒนกิจตระหนักถึงความสำคัญ ของวัตถุดิบต่อคุณภาพของ หม้อแปลงไฟฟ้า เราจึงคัดสรรเลือกซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าที่ผลิตวัตถุดิบ และอุปกรณ์คุณภาพสูง มาใช้ในการผลิต นอกจากนี้วัตถุดิบ และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องได้รับการตรวจสอบ และทดสอบ ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ด้วย
การทดสอบเป็นประจำ
หม้อแปลงไฟฟ้าทุกๆ เครื่องจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพ โดยผ่านชนิดของการทดสอบ ก่อนทำการส่งมอบดังนี้
 • การวัดค่าความต้านทานของขดลวด
 • การวัดค่าความต้านทานของฉนวน
 • การวัดค่าความสูญเสียขณะไม่มีโหลด และกระแสไม่มีโหลด
 • การวัดค่าความสูญเสียขณะมีโหลด และอิมพีแดนซ์ลัดวงจร
 • การวัดอัตราส่วนแรงดัน และตรวจสอบการกระจัดเฟส
 • การทดสอบความทนต่อแรงดันตามความถี่กำลังไฟฟ้าของตัวจ่ายอื่น
 • การทดสอบความทนต่อแรงดันเหนี่ยวนำเกิน
 • การทดสอบความทนต่อแรงดันไฟฟ้าของน้ำมัน
 • ทดสอบการรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง
 • การทดสอบพิเศษ
  การทดสอบเฉพาะแบบและพิเศษตามความต้องการของลูกค้ารวมถึง
 • การทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
 • การทดสอบอิมพัลส์ฟ้าผ่าคลื่นเต็ม
 • การทดสอบระดับเสียงของหม้อแปลง
 • A Tradition of Excellence
  บทสรุป
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่ำ = ประหยัดสำหรับลูกค้า
 • การรับประกันคุณภาพสินค้าที่นานกว่า และเงื่อนไขที่ดีกว่า
 • การผลิตตามสั่งที่เร็วกว่า
 • คุณภาพดีกว่าแต่ราคาไม่แพง
 • © Copyright 2015 All Rights and Reserved As ThaiPatanakit Transformer Co.,Ltd.