หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ บริการ คุณภาพ ลูกค้าของเรา ข่าวสารและกิจกรรม สมัครงาน ลิงค์หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
ThaiPatanakit Transformer
บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2527 โดยทีม วิศวกร และผู้ชำนาญงานทางด้านหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งใช้ชื่อในขณะนั้นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต ซ่อม บำรุงรักษา และให้บริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำทุกชนิด
ธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนในปี พ.ศ.2533 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้าจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 70 ล้านบาทเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานใหม่และใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและการควบคุมคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของบริษัทในการที่จะผลิต หม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพดี ราคาไม่แพง และจัดส่งอย่างรวดเร็วให้กับ ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน หน่วยงานราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการจากหน่วยงานต่างๆเช่น มอก.348-2543 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และ ISO 9001-2008 จาก Bureau Veritas Certification ภายใต้การรับรองของNAC และ UKAS หม้อแปลงของบริษัทสามารถผ่านการ ตรวจสอบและได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐเช่นการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการแสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยและสากลเช่น TIS, ASTM/ANSI, IEC และ VDE เป็นต้น ซึ่งหมายความว่าลูกค้าสามารถวางใจว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการออกแบบและ ตรวจสอบตรงกับมาตรฐานสากล
หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผลิตโดยบริษัทไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนรวมทั้ง ลูกค้าจากต่างประเทศถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดส่งที่รวดเร็ว ราคาที่คุ้มค่า และบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ
© Copyright 2015 All Rights and Reserved As ThaiPatanakit Transformer Co.,Ltd.