หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ บริการ คุณภาพ ลูกค้าของเรา ข่าวสารและกิจกรรม สมัครงาน ลิงค์หน่วยงาน ติดต่อเรา
 
2) หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Dry Type Transformer)
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศแรงดันต่ำ (Low Voltage Dry Type Transformer) บริษัทสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำที่มีคุณภาพสูง โดยผลิตตามมาตรฐาน IEC, VDE และ Din 61558 หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้จะใช้ฉนวนที่ทนความร้อนแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน หม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำโดยทั่วไปจะใช้ในการปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ให้ คงที่หรือปรับความดันให้เหมาะสมกับเครื่องจักรชนิดต่างๆ ที่นำเข้าจากต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกา มีกล่องครอบเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน IP 00, IP 20/IP 23 ระบายความร้อนด้วยอากาศ หากอยู่ในที่การระบายอากาศไม่ดีก็สามารถติดพัดลมเพื่อเพิ่มการระบายความร้อนได้

  • แบบ 1 เฟส ขนาดตั้งแต่ 40 วีเอ - 30 เควีเอ
  • แบบ 3 เฟส ขนาด 30 - 2500 เควีเอ
  • แรงดันไม่เกิน 1000 โวลต์
  • ใช้กับความถี่ได้ทั้ง 50 Hz และ 60 Hz
  • Class A (105 C), B(130 C), Class F(155 C) และ Class H(180 C)

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำชนิดแห้งยังแบ่งได้เป็น 2 แบบ

2.1 หม้อแปลงออโต้ (Auto Transformer)

หม้อแปลงออโต้เป็นหม้อแปลงสำหรับใช้ในหน้าที่ต่างๆ เช่นป้องกันแรงดันเกินในเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ ใช้ในวงจรหรี่ไฟแสงสว่าง หรือ Variac หรือใช้ในการเพิ่มกำลังให้หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงแบบออโต้ประกอบด้วยขดลวดเพียงขดเดียว โดยใช้ขดลวดนี้เป็นทั้งขดปฐมภูมิ(primary winding)และทุติยภูมิ(secondary winding) สามรถต่อใช้งานได้ทั้งแบบเพิ่มแรงดันและลดแรงดัน หม้อแปลงออโต้ของไทยพัฒนกิจ ออกแบบทดสอบตามมาตรฐาน IEC61558/IEC60076-1 หรือตามที่ลูกค้ากำหนด


2.2 หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแยกขด (IsolationTransformer)

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบฉนวน จะประกอบด้วยขดลวด 2 ขด อาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า มีขดปฐมภูมิ (primary winding) และขดทุติยภูมิ (secondary winding) ส่วนใหญ่ใช้เพื่อแยกระบบไฟฟ้าและกราวด์ออกจากกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอันตรายจากการเกิดไฟฟ้ารั่ว ช่วยลดสัญญาณรบกวนในระบบไฟฟ้า AC เพื่อลดเสียงดังในอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด
  <<  1 l 2 l  3  >>
© Copyright 2015 All Rights and Reserved As ThaiPatanakit Transformer Co.,Ltd.